Pharmacists in Slovenia

Platform:
Custom PHP Programming
Technology:
PHP
Doctype:
HTML 5

Sindikat farmacevtov Slovenije so ustanovili farmacevti na ustanovni konferenci dne 15.1.2000 kot reprezentativni poklicni sindikat farmacevtov. SIFARM se je po ustanovitvi, registraciji in pridobitvi reprezentativnosti ter organiziranju osnovnih enot, posvetil izboljšanju ekonomskega položaja farmacevtov.

SIFARM se je povezal v širšo sindikalno organizacijo v Konfederacijo PERGAM, kjer je organiziran v skupini sindikatov javnega sektorja. V Konfederaciji PERGAM ima SIFARM možnost strokovne, organizacijske in solidarne podpore.

Category:
Medical
Language:
English, Slovenian
Modules:
News, Search, Newsletter, Media Gallery
Caching:
Standard Cache
Javascript:
jQuery
Client:
Inovatiff
Design:
Inovatiff
Created: Sunday 04.11.2012 CET   Last updated: 07. April 2014 14:53 CET
MEDIAR, Information services